Projektowanie ogrodów
 
 
 
Projekty ogrodów
 
 
 
 
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
 
 
O nas Kursy Projektowanie Konkursy Blog Kontakt
 

Ogród przydomowy z rze¼bami

Lokalizacja: Jastrzźbie
Data: kwiecień 2011
 
Etap inwestycji: zrealizowany. Kompozycja tego rodzinnego ogrodu powsta³a z pasów ro¶lin, kontrastuj±cych ze sob± form± i kolorem. Znalaz³o siź tu teæ kameralne miejsce na ³awkź pod okapem drzew. G³ównym akcentem kompozycyjnym s± rze¼by ceramiczne rozmieszczone w róænych czź¶ciach ogrodu... Zdjźcia przedstawiaj± ogród tuæ po za³oæeniu, wczesn± wiosn± oraz w barwach jesieni po kilku miesi±cach od za³oæenia...
 

Galeria projektu:

Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 1 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 2 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 3 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 4 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 5 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 6 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 7 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 8 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 9 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 10 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 11 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 12 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 13 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 14 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 15 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 16 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 17 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 18 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 19 Ogród przydomowy z rze¼bami - foto nr 20